Frukostmöte

är ett samarbete mellan Idé & ResursCentrum, CIL - Centrum för Informationslogistik, Handelskammaren, Ljungby Business Arena och Ljungby kommun.

Hösten 2018 är det frukostmöte den 19 sept, 17 okt och 21 nov. 


Anmäl dig på frukost(a)cil.se eller ring oss på
IRC 0372-78  00 10

Vill du ha inbjudan via mail? Maila till adressen ovan så lägger vi in dig i utskickslistan.


 

  

 

 

 

2018 - Kommande frukostmöte

 

BREXIT - mindre än ett år kvar!

Med mindre än ett år kvar till Brexit finns det fortfarande många problem kvar att lösa. Helt klart är att det kommer innebära stora förändringar för de företag som gör affärer med Storbritannien idag. 

Vid dagens frukostmöte kommer en beskrivning att lämnas var i processen vi befinner oss. Du kommer att få information om hur olika tänkbara handelsavtal kan påverka svenska företag med export till och/eller import från Storbritannien men också hur handeln idag ser ut med Storbritannien. Även andra aspekter av Brexit kommer att belysas. Med dig får du även en del praktiska råd på hur man som företag kan förbereda sig.

Per Anders Lorentzon, Handelskammaren, kommer att inleda morgonen. Därefter kommer vi att avslutningsvis få lyssna till Jonas Dahlman, VD för Sundström Safety AB i Lagan, som berättar om hur de försöker att förbereda sig inför Brexit. Nedan är några av frågorna som han kommer att belysas.

  • Vilken betydelse har Storbritannien som marknad för Sundström Safety?
  • Ett företagsperspektiv på Brexit från folkomröstningen till idag. Hur har företaget upplevt det?
  • Vilka förberedelser gör de för att hantera Brexit? Vilka konsekvenser har de identifierat?

  

Onsdagen den 16 maj - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 

Kostnadsfritt och startar med kaffe och macka,
föreläsning startar ca 7.45.

Anmäl dig på  frukost@cil.se  eller ring 0372-780010
senast 2 dagar innan.

  

Välkommen till mötesplatsen för
inspiration och nätverkande!

  


  

Står ditt företag emot de nya hoten från kriminella?

Hoten från kriminella mot företag och privatpersoner har förändrats mycket de senaste åren. Bankrånens tid är förbi! Istället har de kriminella utvecklat nya metoder att tillskansa sig pengar. Utpressning och direkta hot blir allt vanligare och där även utvecklingen inom IT blivit ett viktigt verktyg för de kriminella.

Under detta frukostmöte får vi en inblick i vilka förändringar som skett i den organiserade kriminella världen och hur detta påverkar företag.
Magnus Östbring från 2Secure Sverige AB har arbetat som polis i tjugo år till stor del inriktad på grovt kriminella och deras verksamheter. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och berätta om förändringen i de kriminellas metoder. Han kommer att ge tips på hur man som företag bygger upp ett internt säkerhetstänk men även hur man som företagsledare med små enkla medel kan skydda sig själv genom att ändra sitt beteende. Magnus kommer även in på IT-relaterade hot som blivit allt vanligare.

Under morgonen får ni också höra hur ett lokalt Ljungbyföretag (meddelas senare) arbetar med IT-säkerhet.

 

Onsdagen den 16 april - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 


  

Varumärke - fortsatt viktigt?

Vad är varumärkets roll i digitaliseringens tid?  

Är varumärkets roll över eller är det viktigare än någonsin?

Hur får du de digitala kanalerna att jobba för dig?

Vilka kanaler väljer man och varför?

Hur kan du arbeta konkret?

Vi får lyssna till hur Växjö Småland Airport arbetat med lanseringen av den nya linjen Växjö-Amsterdam. 

 

Föreläsarna Fredrika H Ehrner och Mats Karlsson från kommunikationsbyrån GoBrave i Växjö kommer att guida dig igenom den digitala djungeln och belysa varumärkets roll i denna värld.
Ni kommer också att få lyssna på en representant från Växjö Småland Airport hur de har arbetat med dessa frågor.

 

Onsdagen den 21 mars- kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby


 

Vågar och vill ditt företag växa snabbt och uthålligt?

Almi kommer under en tre års period att driva ett projekt för att öka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Utifrån företagens behov erbjuds insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja
tillväxt.  

Almi berättar om de olika tillväxtprogrammens innehåll och vad några av de tidigare  118 stycken deltagande företagen har tyckt om tillväxtprogrammen och dess nytta.

Föreläsare är Elisabeth Forslund, affärsrådgivare och projektledare på Almi. Under morgonen får ni också lyssna på Per Sätterman från Swepac som varit med i projektet tidigare vad det har givit dem och hur de nu fortsätter jobba och tänker i sin verksamhet.

 

Onsdagen den 21 februari - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby