Internrevision

 

Utbildningen ger dig kunskaper att genomföra interna revisioner av ett ledningssystem för kvalitet och miljö på företaget.

 

Kursinnehåll

  • Genomgång av ISO 9001 och 14001
  • Genomgång av ISO 19011, vägledning för revision av ledningssystem
  • Allmänna principer för revision
  • Krav på revisor
  • Revisionsplanering och revisionssystematik
  • Underlag inför revisionen- och dokumentgranskning
  • Metodik för revisionens genomförande
  • Revisionsrapportering
  • Praktisk revision på deltagarnas företag

 

Utbildningen varvas med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

 

Kurslängd:

2 dagar

Kursplats:

Idé & ResursCentrum och/eller på företaget

 

 

 

 

 

 

Välkommen på utbildning!

 

 

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se