Grundläggande miljöutbildning

En lämplig utbildning/information som vänder sig till samtliga anställda i ett företag.

Kursinnehåll

 • Bakgrund - jordens och människans utveckling
 • Viktiga kretslopp i naturen
 • Ekosystemtjänster
 • Miljölagstiftning och politiska mål
 • Miljöutmaningar
 • Arbetsmodeller för hållbar utveckling
 • Hur kan du göra skillnad?
 • Hur påverkar din livsstil vägen mot ett hållbart samhälle?
 • Miljö- och hållbarhetsarbete i verksamheter
  • Miljöledningssystem
  • Verktyg för hållbarhetsarbete
  • Verksamhetens eget miljöarbete 

 

Kurslängd:

Välj halvdag eller heldag - innehåll justeras efter vald tid

Kursplats:

Idé & Resurscentrum eller på plats hos er

 

 

 

 

 

Välkommen på utbildning!

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se