Projektmetodik

Projektledarutbildning med inriktning mot metodiken i projektarbetet.

Utbildningen passar nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och alla som arbetar med eller i projekt. Utbildningen passar även dig som jobbar administrativt och driver små projekt. Exempelvis koordinator, kundtjänstfolk, ekonomifolk mm

 

Kursinnehåll
• Projekt som arbetsform
• Vad är ett projekt, projektdefinition? Behov/kundnytta/kund?
• Bakgrund, gruppens sammansättning, grundläggande struktur i ett projekt
• Syfte och mål med projektet
• Förståelse för projektmålen och hur skall vi nå dessa - projektdirektiv
• Organisationen i projektet, roller och ansvar
• Olika verktyg i projektet som; riskanalys, projektplan/tidsplan, intresseanalys och kommunkationsplan
• Rapport och avsluta ett projekt/utvärdera projket

 

Kurslängd:

2 dagar, dag 1 9.00-17.00 och dag 2 8.00-16.00 

Kursstart:

Startar när det finns tillräckligt många deltagare

Kursplats:

Idé & ResursCentrum Garvaren Ljungby

 

 

Pris:

7800 kr/deltagare inkl kursdokumentation, fika och lunch
för medlemmar 7000 kr

 

 

 

 

  

 

 

 

Anmäl ditt intresse här!

 

Välkommen till utbildning!