Internrevision av ledningssystem

Utbildning i ledningssystem för kvalitet och miljö mot kraven i ISO 9001 och 14001.

Utbildningen ger dig kunskaper att genomföra interna revisioner av ett ledningssystem för kvalitet och miljö på företaget. Passar för blivande och verksamma internrevisorer.

Målet med utbildningen är att du får kunskaper att kunna genomföra interna revisioner av ledningssytem på företaget.

 

Kursinnehåll

  • Genomgång av ISO 9001 och 14001
  • Genomgång av ISO 19011, vägledning för revision av ledningssystem
  • Allmänna principer för revision
  • Krav på revisor
  • Revisionsplanering och revisionssystematik
  • Underlag inför revisionen- och dokumentgranskning
  • Metodik för revisionens genomförande
  • Revisionsrapportering
  • Praktisk revision på deltagarnas företag, om möjlighet finns.

 

Utbildningen varvas med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

 

Kursdagar

2 dagar, båda dagarna kl 8.00-16.00

Kursplats

Idé & ResursCentrum och/eller på företaget

Kursavgift

7800 kr/deltagare inkl kursdokumation, fika och lunch
Medlemspris 7000 kr (moms tillkommer)

Utbildningen kan också köpas för en hel grupp - begär offert!

 

 

 

 

Anmäl ditt intresse här!

 

Välkommen på utbildning!