2017

 

Blir ditt kundregister olagligt i maj 2018?

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, kommer att ersätta PUL (Personuppgiftslagen) och påverka i princip alla företag. Det räcker att du har ett kundregister där du har uppgifter som kan kopplas till en person t.ex. e-postadress. Den nya lagstiftningen är även teknikneutral dvs omfattar även pappersdokument eller lokalt lagrade Excelfiler som innehåller uppgifter som kan kopplas till en person.

Arbetet med att anpassa sig till den nya förordningen kan vara omfattande för många företag. Vi bjuder därför in till ett frukostmöte där vi ger dig bakgrunden till förändringen och konkreta råd på hur du bör anpassa din verksamhet. Föreläsningen kommer fokusera på kraven för privata företag.

Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och tiden fram till dess är avsedd för anpassning till de nya kraven så det är hög tid att sätta dig in i denna förändring. Företag som inte anpassar sig till den nya lagstiftningen riskerar kännbara skadeståndskrav och sanktionsavgifter. För allvarliga överträdelser kan böter på 20 MEUR utdömas eller upp till 4% av företaget eller moderbolagets globala omsättning.

Föreläsare är Mats Tindberg från Advokatfirman Lindahl i Helsingborg.
Under morgonen får ni också höra hur ett lokalt Ljungbyföretag har tacklat den nya lagen och vad det innebär för dem.

  

Onsdagen den 15 november - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 


  

Hur du lyckas i sociala medier

I den digitala tillvaro som finns idag är det inte lätt som företagare att veta  vart verksamheten mår bäst av att synas. Det pratas mycket om sociala medier och för många är det självklart att synas där, men långt ifrån alla.

Varför ska ditt företag finnas på sociala medier? Vad krävs för att lyckas? Hur väljer du rätt innehåll? Vad händer om du får negativ kritik? Frågorna är många.

Sociala medier är idag ett av de mest effektiva sätten att skapa en relation med sina kunder, bygga varumärke och driva trafik till sin hemsida. Häng med och lär mer om hur du skapar en strategi för ditt företags närvaro i de sociala kanalerna.

Föreläsare är Nina Möller från Odd Kommunikation AB i Växjö.
Under morgonen får ni också höra hur ett lokalt Ljungbyföretag jobbar med sociala medier i sin verksamhet.

 

Onsdagen den 18 oktober - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 


  

Digitalisera smart - industrins framtid

Digitalisering finns högt upp på mångas agendor och påverkar mycket runt omkring oss. Det finns mycket att tjäna på att förstå digitaliseringens möjligheter och utmaningar, men som i allt förändringsarbete gäller det att få med sig människorna på resan. Magnus ger sin syn på digitalisering och tips att ha med sig på vägen mot en smartare verksamhet. Därefter berättar Håkan om Emballators prisbelönta arbete med digitalisering.

 

Föreläsarna är Magnus Mörstam som är projektledare för Tunga fordon och kursinstruktör inom digitalisering och Industri 4.0 och Håkan Larsson VD på Emballator Lagan Plast.

 

Onsdagen den 20 sept - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 


  

Aktivt styrelsearbete -

Idag en konkurrensfördel, imorgon en hygienfaktor

Det finns en traditionell syn på vad styrelsearbete är och hur det ser ut. Äldre män som granskar och kontrollerar så att det är ordning och reda i företaget. Något som främst större och komplexa företag har behov av.

Än så länge är det fortfarande så att få små och medelstora företag bedriver ett aktivt styrelsearbete och går då miste om en viktig funktion i den svenska bolagsstyrningsmodellen. På en marknad när få företag jobbat långsiktigt och strategiskt blir styrelsen ett konkurrenskraftigt verktyg men vad händer med de företag som imorgon inte hänger med i den utvecklingen?

 

Kom och lyssna om

 • Vad är modernt styrelsearbete?
 • Hur kan det vara en konkurrensfördel?
 • Vad är på gång?
 • Tips för ett bättre styrelsearbete

 

Dagens föreläsare är Johan Markstedt från Styrelseakademin sydost. 

 

Onsdagen den 17 maj - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

  


  

Bättre försäljning och marknadsföring

Bygg upp företagets kunderbjudande med rätt faktorer och öka företagets nykundsförsäljning. Här finns flera lärdomar att göra för utvecklingen av ditt företag. PR handlar inte bara om press och media, det är även företagets kundrelationer. Att se kommunikation och marknadsföring som viktiga för hela företagets utveckling gynnar också tillväxt och framgång. 

Kom och lyssna om

 • Viktiga faktorer vid försäljning till ny kund
 • Omvärldsbevakning med säljfokus
 • Relationer och PR
 • Kommunikation och marknadsföring

Inspiratörer är Sebastian Bocaciu från Bravo entrepreneurial Hub och Jeanette Johansson från Företagsfabriken i Kronoberg. Tillsammans har de många års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och kommunikation. 

Onsdagen den 19 april - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 
   

CSR hållbart företagande
- Hur hittar vi rätt i hållbarhetsdjungeln?

Av dagens företag förväntas det att man arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Det är helt enkelt en hygienfaktor.
Men hur ska man hitta rätt i hållbarhetsdjungeln?
Ska vi certifiera oss? Betyder Sveriges miljömål något för oss. Hur säkrar vi att vi lever upp till lagstiftningen, kundernas nuvarande och kommande krav? Hur påverkar vi/påverkas vi av vår värdekedja?

 

Kom och lyssna om

 • Begreppet hållbarhet
 • Hur ska företag förhålla sig?
 • Vilka är trenderna?

 

Föreläsare är Karl-Erik Grevendahl som är ledare för Handelskammarens Tankesmedja.
Han har lång erfarenhet från det privata näringslivet i olika befattningar som miljöchef, VD och affärsutvecklare. Han har framför allt fokus på hur hållbarhetsarbetet kan skapa affärsmöjligheter samt konkurrensfördelar för det enskilda företaget.

 

Onsdagen den 15 mars - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 


  

Framtidens lönehantering redan idag!

Vi vet att en smart lönehantering frigör resurser som gör att du kan fokusera på kärnverksamheten. Under föreläsningen kommer du få kunskaper och tips om allt ifrån moderna systemlösningar till hur du kan skära kostnader och effektivisera lönearbetet genom att se över rutiner och hela löneprocessen på ditt företag.

Vi kommer dela med oss med konkreta råd och kunskap om

 • Hur man effektivisera löneprocessen
 • Vilka moderna systemlösningar som finns
 • Varför molnbaserade lönelösningar är på så stark frammarsch

Föreläsare är Claes Andersson och Fredric Åkerman från Kontek i Ljungby. Kontek är ett specialist- och tillväxtföretag med ett modernt synsätt på utvecklingen av löneadministration. Företaget har 90 medarbetare och huvudkontoret finns i Ljungby.

Onsdagen den 15 feb - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby